جستجوی پیشرفته...

جامع ترین مرکز مبادلات

مواد شیمیایی

مواد بیولوژیک

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

مقالات بیولوژی
جداسازی DNA با ون مولکولی متوسط
کیت تشخیصی و آزمایشگاهی
اسپکتروفتومتری dna استخراج شده
سنجش غلظت RNA استخراج شده
استخراج DNA از گیاه به روش ادوارد
استخراج DNA از گیاه با روش CTAB
استخراج DNA از بافت گیاه با روش CTAB
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA
نکات مهم برای استخراج RNA
سنتز cDNA
سنتز cDNA
تعیین غلظت DNA استخراج شده
استخراج پروتئین
روشهای جدا سازی پروتئین
پروتئین ها
روشهای سنجش پروتئین های استخراج شده
استخراج DNA
استخراج RNA
نگهداری DNA استخراج شده
همانندسازی DNA
جمع‌آوري و نگهداري بافت گياهي در مزرعه
شکستن سلول و بافت
استخراج DNA گیاهی
استخراج DNA گیاهی به روش CTAB
رنگ‌آميزي اتيديوم برومايد
تجزیه غشا و اندامک ها برای استخراج DNA
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA استخراج شده
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA استخراج شده
CTAB یک ترجنت برای استخراج DNA
استخراج DNA با روش CTAB
ساختار DNA
الایزا
تهیه اتیدیوم بروماید
مواد و محلول هاي مورد نياز براي انجام PCR
مواد لازم برای واکنش pcr
مواد لازم برای واکنش pcr
تهیه بافر TAE
تهیه ژل آگارز
خشک کردن ژل
آشکارسازی DNA در ژل‌ها
کشف واکنش PCR
دقت و بهره برداری موثر در PCR
اصول PCR
آغازگرها در PCR
DNA پليمرازها
آلودگی در واکنش PCR
واکنش PCR
Real time PCR
RFLP
Real-Time PCR
راهنمای انتخاب DNA Ladder مناسب
آغازگرها در PCR
PCR
پروتئین
رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید
رنگ آمیزی با نقره
پرتکل رنگ آمیزی با نقره
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
کلونینگ
محیط کشت
محیط کشت جانوری
تهیه محیط کشت MS
تهیه محیط کشت باکتری
تهیه محیط کشت نوترین آگار جامد
فراورده های زیستی
سرم خون
خون
دارو و مواد نوترکیب
تهیه آنتی بیوتیک ریفامپسین و کانامایسین برای محیط کشت
موش
رت
خرگوش
مگس سرکه
بذر گیاهی
تراریخت خوب است یا بد
بذر موتانت
بذر تراریخت
تراریخت خوب است یا بد
تراریخت خوب است یا بد
مرتع
کشت سلول و بافت
سلول سرطانی
سلول نرمال و سلول سرطانی
جلبک
قارچ ها
سلولهای گیاهی و جانوری
ویژگی های پروکاریوتها
باکتری ها
تهیه استوک از باکتری
تهیه استوک از باکتری
ای کلای
مخمر
سویه های صعتی
سویه های میکروبی
پروکاریوت
پرایمر
پلاسمید
پلاسمید
پلاسمید
وکتور ویروس
وکتور گیاهی
آنزیم
آنتی بادی ها
آگارز
زیست شناسی مولکولی
مهندسی ژنتیک
تهیه آنتی بیوتیک سفوتاکسیم برای حذف باکتری
توالی یابی ژنوم
مقالات تجهیزات
دستگاه الکتروفورز
لیستی از لوازم مورد نیاز برای آشکار سازی ژل در آزمایشگاه
تجهیزات عمومي آزمایشگاه
دستگاه سنجش پرتوهای رادیواکتیو
پچکورد
اصول PCR
تجهیزات نانوفناوری
سانتریفوژ
لیستی از وسایل شیشه ای و پلاستیکی موجود در آزمایشگاه
مگنت آزمایشگاهی
هاون چینی
همزن شیشه ای
ارلن خلاء
استوانه مدرج یا مزور
بالن روداژ
بشر آزمایشگاهی
پتری دیش
پیپت حبابدار
پیپت
کیسه اتوکلاو
لام و لامل آزمایشگاهی
هود
چشمه اتمی
رادون
دوزیمتر رادیواکتیو
. تلسکوپ ELT
عدسی
میکروسکوپ نوری
منشور
دید مادون قرمز
فیبراپتیک
پلاریزه کننده
پلاریزه کننده حلقوی
پلاریزه کننده خطی
پلاریزه کننده کریستالی
wire grid
لیزر
دیود
لیزر گازی
لیزر جامد
لیزر کم توان
انالیزورهای طیف اپتیک
طیف سنج لیزری
پلاسما
نانو
نیمه رسانا
دوربین حرارتی
دستگاه جوش فیبر نوری
فیبر تک مد
فیبر چند مد
فیبر نوری قطبش نگهدار
فیبر پیگ تیل
پچ کورد
دستگاه جوش فیبر نوری
نور
آنالیز نور
اپتومکانیک و پایه ایینه
دوربین
illumination
پزشکی ورزشی
دستگاه شوف بالن
رزین کامپوزیتی
استئوسکوپ
اسپیرومتری
ارتوپدی
رادیولوژی
داروسازی
بهداشت
ضربان شمار
طیف سنجی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوران دانش گستر حکیم می باشد و حق نشر محفوظ است . طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری MEM