جستجوی پیشرفته...

جامع ترین مرکز مبادلات

مواد شیمیایی

مواد بیولوژیک

لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی

مقالات شیمی
آشنایی با نکات ایمنی برخی از اسید ها
خطرات بهداشتی مواد شیمیایی
قابلیت اشتعال مواد شیمیایی
آسفالتین ها
سورفکتانتها و ازدیاد برداشت نفت
همه چیز در مورد هیدرات گازی
نفت شیل
ازدیاد برداشت (تزریق متناوبی آب و گاز)
روش تزریق بخار یا سیلاب زنی با بخار( steam floding )
کروژن نوع اول
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی کاستیک)
 نفت سنگین
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی پلیمری)
ازدیاد برداشت (سیلاب زنی سورفکتانتی)
ریزش ثقلی به کمک بخار (Steam Assisted Gravity Drainage)
روش تزریق گاز
کروژن نوع دوم
روش احتراق درجا
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (متاژنز و متامورفیسم)
روش تزریق آب
انواع روش های حفاری
مته حفاری (مته تک غلتکی)
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (دیاژنز)
تزریق تناوبی آب و گاز به طور همزمان
روش تزریق دوره ای بخار (Cyclic steam injection)
از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن(کاتاژنز)
کروژن نوع سوم
مته حفاری(مته تیغه ای)
دکل حفاری ـ چرخشی
مته حفاری(مته چرخشی مخروطی)
تقسیم بندی گل حفاری
گل حفاری( فاز مایع گل حفاری)
روش های انتقال گاز طبیعی(گاز طبیعي فشرده شده (CNG))
جلوگیری کردن از خطرات مواد شیمیایی گل حفاری(کربنات باریم)
نانو مواد مورد استفاده در فرآیند های ازدیاد برداشت(نانو ذرات اکسید روی)
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثرپرتو رادیواکتیو)
روش های EOR در مخازن کربناته شکاف دار (تزریق گاز امتزاجی)
کاربرد گل حفاری (ترخیص شن و کنده های حفاری روی الک لرزان)
گل حفاری( فاز جامد گل حفاری)
پتانسیل های فناوری نانو در ازدیاد برداشت نفت
انواع توربین های بادی(توربین های بادی با محور چرخش عمودی)
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثر تقطیر)
استفاده از نانوذرات به عنوان عامل تشکيل ژل در تزریق پليمر
تبدیل مواد آلی به نفت (نقش کاتالیزوری در تبدیل مواد آلی به نفت)
تبدیل مواد آلی به نفت (تلاشی درجا)
استفاده از نانوفيلتراسيون جهت شکستن امولســيون های آب و نفت تشکيل شده درجریان تزریق سورفکتانت به مخز
تبدیل مواد آلی به نفت (تبدیل در اثر فشار)
اســتفاده از فناوری نانوفيلتراسيون برای تصفيه آب و كنترل شــوری آن برای تزریق درون مخزن
در صورت سوختگی در آزمایشگاه چه کنیم؟
سازند
کاربرد گل حفاری(به حداقل رسانیدن ضایعات وارد بر سازند های مجاور چاه و ارائه حداکثر اطلاعات پیرامون آ
کاربرد گل حفاری (خنک کردن مته و لوله های حفاری)
روش های EOR در مخازن کربناته شکافدار (تزریق آب)
روش های انتقال گاز طبیعی(گاز طبیعی مایع شده)
روش های انتقال گاز طبیعی (گاز طبیعي جذب شده (ANG))
کاربرد گل حفاری( اندود کردن دیواره چاه و جلوگیری از ریزش آن)
کاربرد گل حفاری( تمیز کردن ته چاه و انتقال کنده های حفاری به سطح زمین)
تبدیل مواد آلی به نفت (تشکیل مستقیم توسط جاندار)
روش های انتقال گاز طبیعی(تبدیل گاز به الکتریسیته و انتقال آن (GTW))
فشار مچالگی (Collapse)
کاربرد گل حفاری(تحمل بخشی از وزن لوله های حفاری و لوله جداری)
روش های EOR در مخازن کربناته شکافدار (تزریق گاز غیر امتزاجی)
نانو مواد مورد استفاده در فرآیند های ازدیاد برداشت(نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم)
روش های EOR و مسائل زیست محیطی
روش های انتقال گاز طبیعی(تبدیل گاز به جامد (GTS))
نکات مهم توزین در آزمایشگاه
زغال سنگ
مواد شیمیایی جامد
ترکیبات جامد شیمیایی
ترکیبات جامد شیمیایی
شرایط نگه داری مواد شیمیایی
رنگدانه
رنگها
مواد با سمیت بالا
جیوه
شوینده ها
شوینده ها
مایعات
اسید ها
اسیدنیتریک
ایزوپروپیل الکل
بازها
معرفها
شناساگر ها
گلیسرول
اهمیت آب در اکولوژی
آب مقطر
شوینده ها
مواد شوینده
کلروفرم
گاز ترش
آشنایی با انواع تله بخار و کاربردهای آن
ازت
گاز ازت
گاز اکسیژن
گاز اکسیژن
اکسیژن
دی اکسید کربن
گاز دی اکسید کربن
گاز هلیوم
هلیم
هوا-اتمسفر
هوا
ازن
استیل
فلزات
فلزات
فلزات
ترکیبات زیستی
اکریل امید
ژلاتین
بوتولینیک اسید
نانو مواد
نانوکپسول
رزین
پلیمرها
پلیمرها
پلیمر ها
اسپکتروفتومتری
مقالات بیولوژی
کلون سازی ژن به زبان ساده
طرز تهیه بافر 1x lisis
طرز تهیه بافر متعادل کننده ( 10x Flow-Thru )
انتقال پلاسمید حامل ژن Taq به E.coli چگونه انجام می شود؟
جداسازی DNA با ون مولکولی متوسط
کیت تشخیصی و آزمایشگاهی
اسپکتروفتومتری dna استخراج شده
سنجش غلظت RNA استخراج شده
استخراج DNA از گیاه به روش ادوارد
استخراج DNA از گیاه با روش CTAB
استخراج DNA از بافت گیاه با روش CTAB
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA
نکات مهم برای استخراج RNA
سنتز cDNA
سنتز cDNA
تعیین غلظت DNA استخراج شده
استخراج پروتئین
روشهای جدا سازی پروتئین
پروتئین ها
روشهای سنجش پروتئین های استخراج شده
استخراج DNA
استخراج RNA
نگهداری DNA استخراج شده
همانندسازی DNA
جمع‌آوري و نگهداري بافت گياهي در مزرعه
شکستن سلول و بافت
استخراج DNA گیاهی
استخراج DNA گیاهی به روش CTAB
رنگ‌آميزي اتيديوم برومايد
تجزیه غشا و اندامک ها برای استخراج DNA
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA استخراج شده
جداسازی RNA و پروتئین ها از DNA استخراج شده
CTAB یک ترجنت برای استخراج DNA
استخراج DNA با روش CTAB
ساختار DNA
الایزا
تهیه اتیدیوم بروماید
مواد و محلول هاي مورد نياز براي انجام PCR
مواد لازم برای واکنش pcr
مواد لازم برای واکنش pcr
تهیه بافر TAE
تهیه ژل آگارز
خشک کردن ژل
آشکارسازی DNA در ژل‌ها
کشف واکنش PCR
دقت و بهره برداری موثر در PCR
اصول PCR
آغازگرها در PCR
DNA پليمرازها
آلودگی در واکنش PCR
واکنش PCR
Real time PCR
RFLP
Real-Time PCR
راهنمای انتخاب DNA Ladder مناسب
آغازگرها در PCR
PCR
آنزیم پلیمر کننده Taq
ویژگی منفی آنزیم پلیمراز Taq
RFLPها در DNA ميتوکندريايي و کلروپلاستي
لکه گذاری وسترن(وسترن بلاتینگ)
پروتئین ها در بدن
اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین و رشد
نکات تکنیک وسترن بلات
پروتئین
رنگ آمیزی ژل با اتیدیوم بروماید
رنگ آمیزی با نقره
پرتکل رنگ آمیزی با نقره
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
محلولهای لازم برای خشک کردن ژل
کلونینگ
محیط کشت
تهیه محیط کشت 2x-SOB
کاربرد های اگار
همه انچه لازم است راجع به اگاربدانید
محیط کشت دارای آگار چگونه است؟
تقسیم بندی محیط کشت بر اساس کاربرد
محیط کشت جانوری
تهیه محیط کشت MS
مینی ساتلیت ها
DNA تکراری
تهیه محیط کشت باکتری
تهیه محیط کشت نوترین آگار جامد
فراورده های زیستی
اسپیرولینا و خواص شگفت آورش
فواید شگفت انگیز قارچ گانودرما و هر انچه نیاز است در مورد گانودرما بدانید
قارچ گانودرما چیست؟
اسپیرولینا، دشمن بیماری شیرین (دیابت نوع Π)
مواد و تجهیزات لازم جهت کشت قارچ
سرم خون
خون
کم خونی
آنمی آپلاستیک
آنمی مگالوبلاستیک
هماتوکریت
روش ماکروهماتوکریت
روش میکروهماتوکریت
چرا گرفتن تست هماتوکریت ضروری است؟
نکات کنترل کیفیت و ایمنی آزمایش هماتوکریت
بافت خون
آثار کم خونی
متابولیسم آهن در بدن
ارزیابی هماتوکریت
سطح هماتوکریت طبیعی چیست؟
آنمی همولیتیک( اختلالات مختلف سلول های قرمز خون)
دارو و مواد نوترکیب
لیپوزوم در مهندسی ژنتیک (انتقال ژن لیپوزومی)
تهیه آنتی بیوتیک ریفامپسین و کانامایسین برای محیط کشت
عنکبوت دریایی
صد اثر برتر موزه وین: Archelon
سازمان اجتماعی در زندگی جانوران
حشرات برای ما سودمندند یا مضر؟
بسوز و بساز های زندگی جانوران
ساختار عمومی حشرات
خارپوستان
انواع دستگاه های بدن در ستاره سانان
رده خیارهای دریایی
انواع دستگاه های بدن در خارسانان
رده مارسانان (Class Ophiuroidea) خار پوستان
رده خارسانان یا خارداران (Class Echinoidea) شکل خارجی بدن توتیای دریایی
صفات اختصاصی خارپوستان
دستگاه عروق آبی در خارپوستان
رده ستاره سانان (Class Asteoidea)
کرم نواری خوک(Taenia solium)
شاخه ی اسفنج ها(phylum porifera)
کرم نواری سگ(Dipylidium caninum)
هرمافرودیتیسم
بكرزايي
صفات اختصاصی اسفنج ها
چرا بیشتر جانوران ترجیح می دهند تولید مثل جنسی انجام دهند تا غیر جنسی؟
کرم حبابی (Echinococus granolussus)
همه چیز در مورد کرم شلاقی ( Trichiurus trichiura)
همه چیز در مورد کرم های فیلاریا
فیزیولوژی و فیزیولوژی انسانی
موش
رت
خرگوش
مگس سرکه
سخت پوستان
سازمان دهی دستگاه های بدن سخت پوستان 
ظاهر سخت پوستان چگونه است؟
بذر گیاهی
بذر موتانت
بذر تراریخت
موادغذایی تراریخت خوب است یا بد؟
مرتع
دیالیز و انواع آن
مولتیپل اسکلروزیس (بیماری ام اس)
علائم و نشانه های بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروزیس) چیست؟
غربالگری و تشخیص بیماری ام اس
اشکال متفاوت بیماری ام اس (مولتیپل اسکلروزیس)
احتمال بروز بیماری ام اس در چه افرادی بیشتر است؟
مقایسه پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
رنگ آمیزی میکروب ها
مراحل رنگ آمیزی منفی در میکروبیولوژی:
ساختار کلیه و سیستم ادراری
خون رسانی کلیه ها چگونه انجام می شود؟
درمان بیماری ام اس
پیش آگهی بیماری ام اس
آپوپتوزیس، خودکشی سلول!
سلول های بنیادی جنینی
سلول های بنیادین به چه سلول هایی گفته می شود؟
آماده کردن بافت برای بررسی های میکروسکوپی
مراحل آماده سازی بافت جهت مطالعات میکروسکوپی
ویژگی های کرم های حلقوی
شاخه کرم های حلقوی(Phylum Annellia)
صفات اختصاصی مرجانیان
دیالیز چگونه انجام می شود؟
همودیالیز(دیالیز خونی)
سنگ های کلسیمی کلیه
آناتومی فیزیولوژیک کلیه
تفاوت ژنوم پریوکاریوت یوکاریوت ها
انواع رنگ ها در میکروبیولوژی
رنگ آمیزی گرم
مراقبت های اولیه سلامت در بیماران ام اس
بهبود کیفیت زندگی بیماران ام اس
مراقبت های ویژه در بیماران مبتلا به ام اس
اختلال بینایی در افراد مبتلا به ام اس
اختلال شنوایی در افراد مبتلا به ام اس
مثانه
دوران حاملگی و ام اس
انواع سنگ کلیه
اختلال شناختی در بیماری ام اس
درمان سنگ کلیه
اختلال تنفسی در بیماران ام اس
نفرونوفتیزیس
سنگ های اسید اوریکی کلیه
کشت سلول و بافت
نحوه انجام تست NBT
سلول (یاخته) گیاهی
سیستم انتقال و توزیع مایع خارج سلولی ـ دستگاه گردش خون
تست نیتروبلو تترازولیوم
تنظیم اعمال بدن انسان
فرآورده های نهایی متابولیسم در بدن انسان
منشأ مواد غذایی مایع خارج سلولی
تنظیم غلظت اکسیژن و دی اکسید کربن در مایع خارج سلولی
سیستم محافظتی بدن
لیپیدها در بدن انسان
درمان بیماری پلی کیستیک کلیه
بیماری پلی کیستیک کلیه
کربوهیدرات ها در سلول
ساختار غشایی سلول
شبکه آندوپلاسمی در بدن
دستگاه گلژی در بدن
لیزوزوم در بدن
تکامل فراگونه ای
درمان و پیشگیری از ایدز
فاگوسیتوز
میتوکندری در بدن
هسته در سلول
خصوصیات عملکردی ATP
اگزوسیتوز
اندوسیتوز
پراکسیزوم در بدن
وزیکول های ترشحی
انواع چرخه زندگی در قارچ ها
گلسنگ ها
اسکلت سلولی ـ ساختارهای فیلامانی و توبولی سلول
علل کم خونی در بدن
آثار لوسمی بر بدن
لوسمی
تولید مثل در ویروس ها
چرخه تکثیر ویروس ها
تفاوت سیستم ژنتیکی گیاهان با جانوران
سلول های غیر چرخه ای
مایع خارج سلولی (محیط داخلی)
هومئوستاز، حفظ یک محیط داخلی نسبتاً پایدار
هومئوستاز در شرایط بیماری
سلول، کوچکترین واحد زنده بدن جانوران
فعال شدن گیرنده های سلول هدف توسط انسولین و اثرات حاصله ی آن
نقش انسولین در ذخیره ی چربی
پلی سیتمی
آناتومی فیزیولوژیک لوزالمعده
هورمون انسولین در بدن انسان
کمبود انسولین در بدن
شیمی و ساخت انسولین
اثر انسولین بر متابولیسم گلوکز در عضلات
انواع جهش های توالی DNA
بافت عصبی
آسیب دیدگی چشم در آزمایشگاه
مغز درسیستمCNS
رنگ آمیزی رایت_گیمسا
تکنیک PET.Scan
مصارف ATP در اعمال سلول
مینی ساتلیت ها در ژنوم اندامک ها
مینی ساتلیت ها به عنوان نشانگرهای مولکولی
درمان بیماری سل
تشخیص بیماری سل
پیشگیری بیماری سل
جنسیت در قارچ ها
طبقه بندی آنزیم ها
اثرات مفید مصرف رژیم غذایی پرپتاسیم و کم سدیم
درمان نارسایی کلیه به وسیله دیالیز با کلیه مصنوعی و یا پیوند کلیه
دستگاه گردش خون در بدن
اجزای عملکردی سیستم گردش خون بدن
ترمیم و بازسازی در سیستم عصبی
ویژگی های غشاء
کربوهیدرات ها
بیماری ایسکمیک قلب
سیستم اعصاب مرکزی(CNS)
اسکلت سلولی در گیاهان
انواع حرکت سلول ها در بدن
کنترل حرکت آمیبی ـ کموتاکسی
چه سلول هایی در بدن حرکت آمیبی دارند؟
ساختمان ویروس ها
انواع سرطان پوست و راه های درمان
سلول سرطانی
سلول نرمال و سلول سرطانی
دنیای جلبک ها (Algaes)
قارچ ها
سلولهای گیاهی و جانوری
ویژگی پروکاریوت ها
باکتری ها
تهیه استوک از باکتری
تهیه استوک از باکتری
راه های انتقال سل چیست؟
سل
ای کلای
مخمر
سویه های صعتی
سویه های میکروبی
پروکاریوت
تک یاختگان
ویروس ها
برش قطعات اسید نوکلئیک با آنزیم­های محدود کننده
آنالیزهای RFLP
تعیین توالیDNA  با استفاده از تکنیک های مختلف
پرایمر
پلاسمید
پلاسمید
پلاسمید
انواع پلاسمید
وکتور ویروس
وکتور گیاهی
آنزیم
آنتی بادی ها
تکنیک FACS(Flourcence-activated cell sorting)
آگارز
زیست شناسی مولکولی
مهندسی ژنتیک
تهیه آنتی بیوتیک سفوتاکسیم برای حذف باکتری
توالی یابی ژنوم
مقالات تجهیزات
دستگاه الکتروفورز
لیستی از لوازم مورد نیاز برای آشکار سازی ژل در آزمایشگاه
تجهیزات عمومي آزمایشگاه
میکروسکوپ الکترونی نگاره
میکروسکوپ فازمتضاد چیست؟
چاپگر سه بعدی
میکروسکوپ فلوئورسنس
 باید ها و نباید های استفاده ازدستگاه تست قندخون
دستگاه سنجش پرتوهای رادیواکتیو
پچکورد
یو پی اس چیست ؟ (UPS)
آب بند های مکانیکی(Mechanical Seal )
تجهیزات سرچاهی
همه چیز در مورد انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0 )
دتکتور گاز
اصول PCR
تجهیزات نانوفناوری
سانتریفوژ
دسیکاتور(Descator)
آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و کاربرد آن ها
لیستی از وسایل شیشه ای و پلاستیکی موجود در آزمایشگاه
ترازوی دو کفه ای در آزمایشگاه
مگنت آزمایشگاهی
هاون چینی
همزن شیشه ای
ارلن خلاء
استوانه مدرج یا مزور
بالن روداژ
بشر آزمایشگاهی
پتری دیش
پیپت حبابدار
پیپت
کیسه اتوکلاو
لام و لامل آزمایشگاهی
هود
چشمه اتمی
رادون
دوزیمتر رادیواکتیو
. تلسکوپ ELT
عدسی
میکروسکوپ نوری
منشور
دید مادون قرمز
فیبراپتیک
پلاریزه کننده
پلاریزه کننده حلقوی
پلاریزه کننده خطی
پلاریزه کننده کریستالی
wire grid
لیزر
دیود
لیزر گازی
لیزر جامد
لیزر کم توان
انالیزورهای طیف اپتیک
طیف سنج لیزری
پلاسما
نانو
جداسازی آلودگی های نفتی با استفاده از نانو ذرات دارای پوشش پلیمری
نیمه رسانا
دوربین حرارتی
دستگاه جوش فیبر نوری
فیبر تک مد
فیبر چند مد
فیبر نوری قطبش نگهدار
فیبر پیگ تیل
پچ کورد
دستگاه جوش فیبر نوری
نور
آنالیز نور
اپتومکانیک و پایه ایینه
دوربین
illumination
پزشکی ورزشی
دستگاه شوف بالن
افتالموسکوپ چیست؟
نکات ایمنی کار با اتوکلاو
تاریخچه ی اتوکلاو
اتوکلاو چیست و چگونه کار می کند؟
دستگاه نورسنج شعله ای(دستگاه فلم فتومتری)
فاکتورهای مهم در دستگاه ترموسایکلر
پروتکل ها در PCR
ترموسایکلر(Thermo cycler)
کروماتوگرافی تبادل یونی
ترازوی یک کفه ای دیجیتالی
رزین کامپوزیتی
استئوسکوپ
اسپیرومتری
ارتوپدی
رادیولوژی
داروسازی
بهداشت
آلودگي محيط زيست با نفت
ضربان شمار
طیف سنجی
کروماتوگرافی روی کاغذ
کروماتوگرافی لایه نازک

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت فناوران دانش گستر حکیم می باشد و حق نشر محفوظ است . طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری MEM